Privacy verklaring
Loesjes lunchroom, gevestigd te Eenhoornplantsoen 8 4501 cl Oostburg geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 68710771,hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Verwerking van de gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet ons stelt.

In deze privacy verklaring staat onder andere beschreven hoe Loesjes lunchroom persoonsgegevens en bestanden registreert, verwerkt en bewaard en wie toegang heeft.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
-Uw voor – en achternaam
-Uw telefoonnummer
-Uw emailadres
-Uw adres

Waarom Hebben wij deze gegevens nodig.
Wij gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang worden deze gegeven bewaard.
Loesjes lunchroom bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar na beëindiging van de met u gesloten overeenkomst.

Wij delen de gegevens met OAMKB administraties te middelburg. Dit bedrijf verzorgt onze accountancy en wij hebben met dit bedrijf een bewerkersovereenkomst afgesloten. Verder verstrekken wij uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@loesjeslunchroom.nl. Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging.
Loesjes lunchroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaknig en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u meer informatie wilt over onze procedures kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@loesjeslunchroom.nl .
Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden.